• Blog
  • Welzijn managen op langere termijn: hoe doe je dat?

19 mei 2022

Welzijn managen op langere termijn: hoe doe je dat?

Welzijn staat vandaag bovenaan op de prioriteitenlijst van HR. Samen met hybride werken en de digitalisatie is welzijn een groot aandachtspunt voor de meeste bedrijven. Het is een strategische pijler als je als bedrijf duurzaam succes wil hebben. Hoe pak je dat nu concreet aan: een efficiënt welzijnsbeleid uitrollen dat breed gedragen is, vooruit kijkt en verder gaat dan oneshots?
hudson

Bron: Hudson HR Barometer, in samenwerking met Vlerick Business School. Enquête bij de HR-verantwoordelijken van de Bel 20 en van de 200 grootste Belgische bedrijven qua aantal werknemers. Er namen 104 organisaties deel aan de studie, samen vertegenwoordigen deze bedrijven ruim 363.000 werknemers. Het onderzoek werd geleid door Ellen Volckaert (Hudson) en professor Dirk Buyens (Vlerick). Zie ook de HR Square website.

Het kan zijn dat je vandaag welzijnsacties opzet in je bedrijf, heel goed! Dat heeft zeker impact. Zijn het losstaande acties, dan lopen ze wel kans op langere termijn weinig verschil te maken. Er ontstaat ook initiatiefmoeheid: zo van weer iets proberen dat na 2 maanden alweer helemaal vergeten is. De oplossing is om op lange termijn een doordacht welzijnsplan uit te zetten. En ervoor te zorgen dat welzijn één van de strategische pijlers van je bedrijf is.

Picture2

Wil je zo’n strategisch welzijnsmanagement opzetten, dan zijn dit 5 stappen zoals je ziet op de figuur:

1. Align & connect

Alle neuzen in dezelfde richting. Welzijn is geïntegreerd in de missie-visie van het bedrijf, met als gevolg dat er voldoende buy in is en dat er middelen beschikbaar zijn.

2. Screen & measure

Steunen op data om de situatie te analyseren en duidelijke doelen te zetten.

3. Design & plan

Cocreatie is erg belangrijk om een goed plan op te zetten, een breed draagvlak te hebben en je doelgroep mee te hebben.

4. Promote & sustain

De verschillende trajecten en acties goed uitrollen en duidelijk communiceren naar de medewerkers zodat iedereen precies weet waarom, hoe, wanneer en wat er gebeurt.

5. Evaluate & optimise

Uit alle vorige stappen lessen trekken. Als lerende organisatie lukt het dan steeds beter om welzijnsdoelen te behalen.

De figuur vormt een acht omdat dit een proces is dat heel de tijd bezig is, zichzelf ook steeds opnieuw voedt en waarvan de stappen ook door elkaar kunnen lopen.
Investeren in wellbeing loont
Medewerkers die zich goed in hun vel voelen, maken daadwerkelijk verschil voor het bedrijf. Bedrijven investeren onder andere daarom actief om het welzijn te verhogen. Hier enkele cijfers van bedrijven die investeren in de employee experience en hun resultaten. Zoals je ziet kunnen deze bedrijven veel betere resultaten voorleggen, onder meer hogere inkomsten en winst, dan bedrijven die niet in welzijn investeren.
Picture3
Zowel individu, bedrijf als maatschappij varen er wel bij
Niet alleen het bedrijf vaart wel bij een degelijk welzijnsbeleid, het is uiteraard ook goed voor de werknemers zelf en bij uitbreiding voor de hele maatschappij. Daarom is het belangrijk om deze WIN-WIN-WIN in het licht te zetten.
WIN-WIN-WIN

Investeren in welzijn is goed voor iedereen. Goed om dit proactief duidelijk te maken aan alle belanghebbenden.

Het kan gebeuren dat je tegenkanting krijgt van mensen die enkel het voordeel voor het bedrijf zien. Zij bestempelen de aandacht voor welzijn als een manier om nog meer rendement te halen. Zo werkt het niet. Er is ook een fundamenteel persoonlijk welzijnsvoordeel, de meeste mensen brengen immers een grote tijd van hun wakkere leven door op het werk, het is dus cruciaal dat ook daar welzijn gemakkelijker wordt gemaakt. Werkgeluk beïnvloedt immers enorm het algemeen geluk, gemiddeld 18% van het geluk wordt bepaald door het werkgeluk (ref. Nationaal geluksonderzoek).

Welzijn verbeteren doe je best holistisch. Inzetten op welzijn impliceert verschillende soorten acties en komt op meerdere niveaus aan bod in een organisatie.

Wij zien er zeker 3:

  • het individueel niveau
  • het teamniveau
  • het organisatieniveau

Individueel niveau: basisbehoeften en vaardigheden van je eigen welzijn

Ten eerste is er het individuele niveau. Je welzijn hangt in grote mate af van je basisvaardigheden op dit vlak. Die vaardigheden kan je leren, ze hebben veel te maken met zelfzorg. Mensen die zich goed in hun vel voelen, zorgen ervoor dat hun basisbehoeften voor welzijn zijn vervuld. Dat is vaak fysiek: voldoende bewegen, gezond eten, genoeg slapen, een gezonde omgeving. En ook mentaal: positief denken en sociaal: zorgen voor voldoende verbinding. Hier kan ieder van ons deze balans leren managen om je veerkracht te behouden.

Hoe weet je nu op welke van deze individuele vaardigheden je als organisatie best inzet? Om dat te weten te komen, doe je best een bevraging. De HOWFIT Analyse brengt dit perfect in beeld. Dan zie je per pijler waar je medewerkers staan en kan je zo je acties gaan bepalen.

Teamniveau: vertrouwen als basis

Je functionele team dat zijn de mensen waarmee je dagelijks samenwerkt. Je welzijn hangt in grote mate af van hoe je je voelt in het team. En dat hangt vaak samen met hoe goed dat team functioneert. Daar zijn nogal wat verschillen in. Is er bijvoorbeeld de mogelijkheid tot constructief conflict in je team? Het functioneren van teams kan je meten op basis van het model van Lencioni. Dat geeft een goed beeld. De basisvoorwaarde van een goed werkend team is vertrouwen. En ja, soms daar knelt het schoentje al.

Zit het vertrouwen niet goed, dan is het volgens Lencioni bijna onmogelijk om naar een hoger niveau op te klimmen. Het vertrouwen herstellen en zo steeds verder evolueren naar sterkere teams is wat je kan bereiken door Team-dynamica. Lees hier ook onze blog over teamdynamica.

De leidinggevenden spelen in dit teamgebeuren een cruciale rol. Niet alleen hebben ze een voorbeeldfunctie inzake welzijn, ze beïnvloeden ook, soms onbewust en ongewild, de teamdynamiek. Met leiderschapsprogramma’s kan je je leidinggevenden hierin ondersteunen.

Omdat dit zo belangrijk is ontwikkelden we de whealthy leader scan. Deze bevraging helpt je leidinggevenden en je organisatie op weg naar meer welzijn.

Organisatieniveau: gestructureerd welzijnsbeleid

In hoeverre is er al een gestructureerd welzijnsbeleid aanwezig? Dat kom je te weten via de Company Scan. Deze bevraging van enkele geselecteerde medewerkers, aangevuld met diepteinterviews, een facilitaire rondgang en een focusgroep geeft een heel precies beeld van waar je nu staat als organisatie. Je krijgt aanbevelingen over goede next steps in je evolutie naar meer welzijn in de organisatie. Je krijgt onder andere informatie of iedereen een duidelijk beeld heeft van wat welzijn betekent voor jouw specifieke organisatie en of dit gekend en gedragen is door de medewerkers. De resultaten laten je toe om structureel alles op poten te zetten voor een duurzaam welzijnsbeleid.

Een efficiënt welzijnsbeleid uitrollen op lange termijn?
Neem vandaag nog contact op, we helpen je graag op weg!

Dankzij de laagdrempelige en enthousiaste aanpak van het team van Springbok zien we gedragsverandering bij onze medewerkers inzake een gezonde levensstijl. Jaar na jaar inspireert Springbok ons bij het uitwerken van ons Wellbee-ium project. Ook medewerkers die aanvankelijk niet zo overtuigd waren, krijgt Springbok toch over de streep. Dit draagt bij tot het algemeen welzijn van alle Ingenium medewerkers.

Gerelateerde artikels

14 maart 2024

De onderschatte waarde van dagdromen…

Leïla Minten, Whealthy coach bij Springbok Coaching, licht voor ons in dit artikel toe waarom rustmomenten zo belangrijk zijn om in te bouwen doorheen de dag.Springbok Coaching begeleidt organisaties in het uitbouwen van structurele en duurzame initiatieven gebaseerd op een sterk welzijn-en gezondheidsbeleid, want we weten dat gezonde werknemers (in lichaam en geest) het kloppend hart vormen van elke organisatie.
08 februari 2024

Verbinding op het werk: een gids voor échte connecties

Welkom in de wonderbaarlijke wereld van het werk in 2024, waar de grootste uitdaging niet het halen van deadlines is, maar echte verbinding vinden met je collega’s. In een tijdperk waar GIFs en memes onze ‘diepe’ gesprekken vormen, wil ik jullie meenemen om eens te kijken hoe we de connectie kunnen herstellen. En ja, dit zal ook lukken zonder Wifi of 4G verbinding.

Gerelateerde workshops