• Company Scan

Company Scan

In deze analyse worden alle aspecten van een gestructureerd gezondheids- en welzijnsbeleid onderzocht. Waar staat de organisatie op elk van deze stappen? Elke stap kent meerdere blokken en deze worden uitvoerig bevraagd. De resultaten worden weergegeven per stap, per blok en per vraag zodat je heel goed ziet wat er al goed loopt en wat je kan verbeteren.

Hiervoor vullen sleutel-medewerkers (4-tal) van het bedrijf een omvangrijke vragenlijst in, aangevuld met een diepte-interview om echt kwalitatief te kunnen werken. Daarna volgt een rondgang in het bedrijf en wordt er een rapport opgesteld dat in groep wordt besproken om zo tot duidelijke prioriteiten, doelen en acties te komen die helemaal zijn afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de organisatie.

Stap 1: Afstemmen & connecteren

 • Visie
 • Leiderschapsstructuur
 • Samenwerking
Voorbeeld: De missie en visie van onze organisatie geeft het belang van gezondheid en welzijn weer als één van de strategische prioriteiten.
CoachingConsultancy-1-Afstemmen-Tekst
CoachingConsultancy-2-Meten-Tekst

Stap 2: Meten is weten

 • Privacy en doelgerichtheid
 • Reikwijdte en methoden
Voorbeeld: Gegevens en data worden verzameld zodanig dat gezondheid en welzijn meetbaar zijn op de lange termijn. We hebben duidelijke KPI’s.

Stap 3: Design & planning

 • Strategische programmaplanning
 • Scope
 • De volledige mens ondersteunen
 • De werkomgeving
Voorbeeld: Er is een gespecifieerde tijdslijn (kwartaalplan of jaarplan).
CoachingConsultancy-3-Design-Tekst
CoachingConsultancy-4-Promoten-Tekst

Stap 4: Promoten & onderhouden

 • Aanbod
 • Ondersteunende cultuur
 • Communicatie
Voorbeeld: In onze organisatie hebben we een brede variëteit van toegankelijke initiatieven die gezondheid en welzijn verbeteren. Er is een brede keuze voor medewerkers; zowel fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal als spiritueel.

Stap 5: Evalueren & optimaliseren

 • Doelen
 • Resultaten & Feedbackloop
 • Scope & Methoden
Voorbeeld: We meten regelmatig de deelname aan gezondheidsinitiatieven en het gebruik van ondersteunende diensten.
CoachingConsultancy-5-Evalueren-Tekst

De Springbok Coaches slagen erin mensen uit de klassieke werkcontext te halen en tillen hen met brio op naar een ander niveau. De fysieke screening van de deelnemers gebeurt professioneel en met respect voor het individu. We slaagden erin om een aanzienlijk aantal medewerkers te enthousiasmeren en engageren om te werken aan een meer actieve en gezonde levensstijl. We ontvingen zeer veel positieve reacties.

Zin om te springen?