• Team-dynamica

Team-dynamica

Teams zijn de drijvende kracht achter elke organisatie. Zoals Michael Jordan het zei: “Talent wins games, but teamwork wins championships”. Een goed team vormen, vraagt specifieke aandacht. Hoe functioneert het team nu en waar kunnen we groeien? Dat levert een wondere hefboom op naar verbinding, vertrouwen, positiviteit, creativiteit en productiviteit. Hoe lang is het geleden dat jouw team zich kritisch in de spiegel heeft bekeken en heeft gezocht naar groeikansen en leeropportuniteiten? Ontdek hier meer over ons Team-dynamica aanbod.
hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

TeamBoost programma

Tijdens het TeamBoost programma coachen we Teamleiders tijdens een middellange-termijn traject om hen autonoom, met concrete tools en handvaten, aan de slag te laten gaan met hun eigen teams. We bouwen een teamleader community op en wisselen waardevolle ervaringen onderling uit.

In een eerste fase concentreren we ons op de belangrijke basis van het team-welzijn. Tijdens deel twee van het traject, zoomen we in op de concrete noden van elke teamleider en gaan we aan de hand van een TeamScan onderzoeken waar jouw team het meeste nood aan heeft.

We werken een coaching traject op maat uit en gaan aan de slag met jouw team om hen te leren inzicht krijgen in hun eigen team functioneren. We maken van jouw team een lerend team welk in staat is tot zelf evaluatie en zelf-optimalisatie aan de hand van team inzichten en zelf-reflecties.

Teamcoaching-dag

In deze Teamcoaching-dag, is het doel om het functioneren van het team en de groepsdynamiek te verbeteren. Het functioneren van een team is cruciaal voor het welbevinden en succes. Toch wordt er vaak weinig aandacht gegeven aan hoe een team functioneert, terwijl hier meestal de sleutel ligt om een hoger niveau te bereiken.

Dankzij deze training kan je als team echt een reuzestap zetten. Het teamwerk, de coördinatie en het functioneren wordt via team dynamische oefeningen onder de loep genomen. Patronen die vaak onbewust en ongewild aanwezig zijn worden blootgelegd, besproken en getransformeerd. Wie willen jullie zijn als team? Waarom? Waar sta je nu? Welke obstakels staan in de weg en wat is er voor handen en nodig om een stap vooruit te zetten?

shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash
shutterstock_145518796

Teamdynamica-dag "Vertrouwen"

In deze leuke teamdynamica-dag draait alles rond vertrouwen. We starten met teamdynamische oefeningen, gevolgd door een kook-demo-doe sessie. Samen koken is fun en creëert vertrouwen. We doen ook nog leuke opdrachten zoals “de blinde wijn-schenker”.

In de namiddag stellen we ons de vraag wat we kunnen doen om dichter bij elkaar te komen, om het team beter te laten functioneren en meer vertrouwen te hebben. Dit doen we aan de hand van praktische en team-dynamische opdrachten.

Daarna volgt een theoretisch en praktisch luik rond communicatie en de 4 stappen van verbindende communicatie en het geven van feedback. De dag wordt beëindigd met complimentenoefeningen.

Deze dag gaat idealiter door in een leuke setting in de natuur.

Traject "Whealthy Team"

Het Traject “Whealthy Team” biedt de mogelijkheid aan een team om door een reeks team interventies tot duurzame resultaten te komen ten aanzien van het functioneren van het team.

Het traject wordt volledig op maat ontwikkeld op basis van de geïdentificeerde noden en doelen van het desbetreffende team en kan gefaseerd in tijd en in vorm worden aangeboden.

De voordelen die gehaald worden uit het teamcoaching traject zijn blijvend omdat er aan de hand van de oefeningen, interventies en Team SCAN wordt ingegaan op het onder-water functioneren van het volledige team. De teamleden worden gestimuleerd tot inzicht in hun eigen bijdrage aan het teamdoel en worden bewust gemaakt van het effect dat hun gedrag heeft op het geheel. Deelnemers leren om eigenaarschap te nemen voor hun bijdrage. Op lange termijn werken we aan hun actieplan(nen) met een autonoom vervolg en voor monitoring van de teamdoelen.

Dit traject is geschikt voor teams die zich willen engageren om volledig betrokken in diepgang te durven kijken naar hun interne werking.

roeiers collectief

Gedurende het afgelopen jaar werkten we nauw samen met Springbok Coaching als onze preferred partner op vlak van fysieke, mentale en sociale veerkracht. Het brede aanbod aan topics en de professionaliteit van de verschillende coaches geven een unieke meerwaarde aan ons ‘anacare yourself’-programma.

Cindy Bogaert, Head of HR, Anacura

Zin om te springen?

Springbok Coaching

Ontvang onze nieuwsbrief

icon-angle icon-bars icon-times