• Blog
  • #walkyourtalk met Brecht Buysschaert, Springbok Coaching

08 december 2020

#walkyourtalk met Brecht Buysschaert, Springbok Coaching

10 stellingen rond gezondheid op de werkvloer

Hoe voelt het om niet zélf de vragen te stellen maar om de antwoorden te geven? De eindredacteur van dit boek, Henny van Gerwen, nodigde mij uit voor een #walkyourtalk in een van mijn favoriete wandelgebieden. We gingen aan de vooravond van een stormachtige nacht in september 2020 – Odette zorgde ’s ochtends nog voor stilte voor de storm – naar domein De Westhoek, in De Panne. We kenden elkaar niet, net zoals ik mijn 13 gesprekspartners niet kende. Maar wandelen opent de geest en neemt drempels weg. Ik kreeg 10 stellingen rond gezondheid voorgeschoteld waar ik, onvoorbereid en fris van de lever, op mocht reageren.

Hierna leest u mijn persoonlijke, maar vooral gefundeerde mening over elk van deze stellingen. Want uiteraard is de realiteit nooit zwart-wit, zeker niet als het om gezondheid gaat.

1. Gezondheid wordt pas belangrijk als je gezondheid je in de steek laat
“Als je aan het begin van het jaar vraagt wat iemands goede voornemens zijn, is het antwoord in meer dan 2 van de 3 gevallen ‘een goede gezondheid’. Iedereen hunkert daarnaar en beseft ook het belang van een gezonde geest in een gezond lichaam. Als wij met Springbok onze campagnes in bedrijven lanceren, merken we desondanks hoe moeilijk het soms is om het hele team intrinsiek gemotiveerd te krijgen om een begeleidingstraject te volgen rond gezondheid. Ik geloof oprecht dat COVID-19 een wake-upcall is geweest om meer te gaan investeren in goede gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk. Als er iets is wat de huidige gezondheidscrisis ons geleerd heeft, is het wel dat onze gezondheid zo breekbaar is.”
2. Het management van organisaties heeft een goed zicht op ‘het menselijk kapitaal’
“Het menselijk kapitaal is iets waar nog serieus aan gewerkt moet worden. Het zicht op menselijk kapitaal helder maken zie ik als een van de mooiste en grootste uitdagingen van Springbok. Het is onze taak om leidinggevenden te helpen bij het aantoonbaar maken dat investeren in mensen ook effectief opbrengt. Je ziet dat onder andere als mensen zich goed voelen op hun werk en floreren, dan rendeert dat sowieso voor je organisatie. Anderzijds maken we het proces ook meetbaar, de zogenaamde return on investment, zodat een manager concreet kan aantonen aan zijn board of directors dat inzetten op gezondheid en mensen werkt. Via data rond absenteïsme, presenteïsme, outcome en performance kan je ongelovigen in je bedrijf vaak overtuigen.”
3. Jongere werknemers hebben vaker en vroeger burn-outs dan oudere collega’s
“Het is een feit dat steeds meer jongeren een burn-out krijgen. Het is ook niet toevallig dat net jongere generaties daaronder lijden. Ik link het aan keuzestress en het continu bereikbaar zijn en de druk die dat met zich meebrengt. Je kan constant gestoord worden. Door hun verwevenheid met sociale media hebben ze hier waarschijnlijk meer last van dan ouderen. Een andere verklaring zie ik bij de jobkeuze zelf. Jongeren gaan al te vaak ergens werken omwille van statussymbolen, zoals geld en extralegale voordelen. Dit zorgt er soms voor dat ze in een job terechtkomen waar hun hart niet ligt. Ze willen vooral aan zichzelf en hun peers bewijzen dat ze goed bezig zijn.”
4. Gezonde stress bestaat niet
“Daar ben ik niet mee akkoord. Ik ben zelf iemand die heel daadkrachtig ben. Als je een droom of ambitie wil nastreven, krijg je onvermijdelijk gezonde stress. Dat helpt je net om te bereiken waar je voor wil gaan. Ik ben fan van gezonde stress, maar het allerbelangrijkste is dat je hierbij niet blind bent voor alarmsignalen. Dikwijls zie je die zelf niet en heb je social support nodig van collega’s en vrienden die je een spiegel voorhouden. In een bedrijfscontext kan ook het management er mee over waken dat er geen ongezonde stress ontstaat. Door een context te creëren waar medewerkers een gezond leven kunnen leiden: gezonde voeding, voldoende bewegen, ergonomie, bedrijfspolitiek rond tabak en alcohol, enzovoort. Je moet daar als bedrijf bewust en beleidsmatig mee bezig zijn. Ook is het cruciaal om aandacht te hebben voor groepen die niet zo makkelijk te bereiken zijn. De happy few zal uit zichzelf deelnemen aan een kookworkshop of loopsessie, maar je moet ook bekijken hoe je de anderen kan betrekken. Zij die een duwtje in de rug nodig hebben om die stap te zetten. Dat kan via leuke affiches, maar ook de kracht van de groep uitspelen helpt. Social pressure is enorm belangrijk. En natuurlijk ook je aanbod afstemmen per generatie.”
5. Een chief health officer zou verplicht moeten worden in elke organisatie
“Verplichten vind ik een moeilijke, want veel heeft te maken met de resources van een organisatie om dat te kunnen realiseren. Maar dat je een verankerde policy rond welzijn op het werk moet hebben is een certitude. Zo ga je je namelijk onderscheiden als bedrijf. Een caring employer zijn wordt een must als je met social capital op termijn het verschil wil maken en de war for talent wil winnen. Maar hoe je het realiseert hangt af van bedrijf tot bedrijf: of je het nu intern of extern organiseert, en of het nu hr is die dat opneemt of de CEO zelf, dat maakt op zich niet uit. Het belangrijkste is dat je er een structureel onderdeel voor voorziet in je beleid.”
6. Het onderwijs moet de nieuwe lichting preventieadviseurs anders gaan opleiden
“Er wordt momenteel in bedrijven nog altijd te veel gefocust op het safety aspect. Safety is uiteraard ontzettend belangrijk. Als je het gevoel hebt dat je in een veilig kader werkt, is dat heel belangrijk voor je werkgeluk. Maar ook gezondheid moet voldoende aandacht krijgen. Men gaat er nu nog altijd te vaak van uit dat een medewerker het health-stuk zelf moet invullen. Terwijl je mensen net moet motiveren. We hebben de Springbok Academy opgericht om preventieadviseurs hierbij te helpen. Als je kan uitpakken met een echt health, safety en environment policy die op alle drie domeinen doorleefd is en de verzuiling overstijgt, dan heb je een heel sterke troef in handen om een serieuze slag thuis te halen.”
7. Elke werknemer zou een gezondheidsbudget moeten krijgen
“Daar ben ik het absoluut mee eens. Maar het is wel belangrijk dat een werknemer ook weet wat hij moet doen met dat budget en vooral: waarom. De why van elke interventie is essentieel. Je moet mensen duidelijk maken waarom een bepaalde gedragsverandering nodig is. Ik neem even het voorbeeld van het mobiliteitsbudget. Om een medewerker zover te krijgen dat hij op dat vlak gezonde keuzes maakt, moet hij eerst geïnformeerd zijn over de gezondheidsvoordelen van de fiets boven de auto verkiezen bijvoorbeeld. Als je die kennis bij de werknemer kan brengen voor hij zo’n beslissing moet maken, dan zal hij sneller goeie dingen doen met zijn budget. Als management moet je hier structureel mee bezig zijn en alles ook uitschrijven. Duidelijke communicatie van de leidinggevenden is cruciaal en het management moet ook zelf overtuigd zijn. Zo is het duidelijk voor de medewerker, waardoor die geen schrik moet hebben om over de middag eens een wandelmeeting te houden, ik zeg maar iets.”
8. De werkdruk in ons land is overroepen want Belgen werken het minst van heel Europa (1546 uur per jaar) en gaan vroeger met pensioen (61 jaar) dan andere Europeanen (64 jaar)*
“Of iemand te veel werkdruk ervaart, heeft met meer te maken dan enkel de uren die je aan het werk bent. Hoe voel je je als je thuiskomt na een werkdag? Blij, of net gefrustreerd? Dat heeft allemaal een impact. Ook presenteïsme speelt een rol: werknemers die aanwezig zijn op de werkvloer maar onder hun mogelijkheden presteren. Omdat ze ziek zijn, of de motivatie missen, of zich niet ondersteund voelen. Als je echt goed in je vel zit en je doet wat je graag doet én je wordt omkaderd door een werkcontext waar je kan groeien als persoon, dan voelt je werk niet langer als een gewicht, als een workload, maar krijg je net vleugels. Daarvoor is een werkomgeving nodig waar er oprecht zorg gedragen wordt voor jou en waar je ook leert zorg te dragen voor jezelf. Ik laat me hiervoor graag inspireren door organisaties in Denemarken, waar caring for employees erg centraal staat. Een gemiddelde leider in Kopenhagen investeert heel veel in relationship management. Deense bedrijven hebben tijdens de coronacrisis hierdoor minder afgezien onder het thuiswerken. En dat heeft alles te maken met vertrouwen. Ook al is de leider niet fysiek aanwezig, hij toont wel vertrouwen in zijn medewerkers. Waardoor ze het gevoel hebben dat de werkgever het altijd goed meent met hen en ze zich dus ook beter in hun vel voelen op het werk.”
9. Gezondheid is te koop
“Gezondheid is in veel gevallen effectief ‘te koop’. Als het bijvoorbeeld om voeding gaat, zijn gezonde keuzes helaas nog altijd veel te duur. Waardoor doelgroepen die het financieel lastiger hebben sneller naar ongezonde, goedkope voeding grijpen. Geld is soms ook nodig om mensen te sensibiliseren op vlak van gezondheid. Als een overheid middelen vrijmaakt voor organisaties die investeren in gezondheid op de werkvloer, dan betaal je eigenlijk om de gezondheid te verbeteren. Anderzijds hoeft een gezonde levensstijl niet altijd geld te kosten, wandelen bijvoorbeeld is gratis. Al moet ik hier meteen een kanttekening bij maken, want 100% gratis is het ook weer niet. Je moet comfortabele schoenen hebben om te kunnen wandelen en je moet je ook kunnen verplaatsen naar een wandellocatie. Niets is met andere woorden helemaal gratis.”
10. Vrouwen gaan bewuster om met mentale en fysieke gezondheid dan mannen
“Ik merk alleszins dat er veel meer vrouwen deelnemen aan onze activatieprogramma’s dan mannen. Vrouwen staan zeker meer open voor initiatieven rond wellbeing. Het zorgende zit nu eenmaal net iets sterker in het DNA van een vrouw. Als er op beslissingsniveau meer vrouwelijke invloed is, heeft dat meestal ook positieve gevolgen voor de ondersteuning van projecten met betrekking tot mentale en fysieke gezondheid op de werkvloer. Werk aan de winkel dus voor veel mannenbastions en yang-gedreven organisaties.”

“Whealthy Workplaces” van Brecht Buysschaert verschijnt in het voorjaar 2021.

Het boekt bundelt 14 “Walk Your Talk” gesprekken met wetenschappers, politici en bedrijfsleiders over hun visie op hoe organisaties meerwaarde behalen door te investeren in gelukkige en gezonde medewerkers.

Bestel nu uw exemplaar via deze link.

Dankzij de laagdrempelige en enthousiaste aanpak van het team van Springbok zien we gedragsverandering bij onze medewerkers inzake een gezonde levensstijl. Jaar na jaar inspireert Springbok ons bij het uitwerken van ons Wellbee-ium project. Ook medewerkers die aanvankelijk niet zo overtuigd waren, krijgt Springbok toch over de streep. Dit draagt bij tot het algemeen welzijn van alle Ingenium medewerkers.

Gerelateerde artikels

29 april 2024

#walkyourtalk met Viviana Voorwald, PwC

Voor deze Walk your Talk trok Brecht Buysschaert naar Peerkesbosch, net over de grens in Nederlands Limburg. Daar had hij afspraak met Viviana Voorwald, PwC-partner voor Wellbeing en bewust leiderschap. Viviana breekt een lans voor leiders die in verbinding treden met hun mensen en is ervan overtuigd dat spiritualiteit en mentaal welzijn hand in hand gaan.
14 maart 2024

De onderschatte waarde van dagdromen…

Leïla Minten, Whealthy coach bij Springbok Coaching, licht voor ons in dit artikel toe waarom rustmomenten zo belangrijk zijn om in te bouwen doorheen de dag.Springbok Coaching begeleidt organisaties in het uitbouwen van structurele en duurzame initiatieven gebaseerd op een sterk welzijn-en gezondheidsbeleid, want we weten dat gezonde werknemers (in lichaam en geest) het kloppend hart vormen van elke organisatie.

Gerelateerde workshops

springbok-logo

Ontvang tot 30% subsidie via de kmo-portefeuille van VLAIO. Registratienummer: DV.A238137. Lees meer …

Ontvang onze nieuwsbrief