• Blog
  • Teamcoaching: het succesverhaal van Ernst & Young

19 mei 2022

Teamcoaching: het succesverhaal van Ernst & Young

In een gloednieuwe aflevering in de #walkyourtalk-podcastreeks neemt onze Springbok-teamcoach Leila Minten je mee in het TeamBoost-succesverhaal van EY (Ernst & Young) België. Tijdens twee #walkyourtalk-wandelingen praat ze met EY-werknemers Hannah Van Mael en Bart Desmet over hun persoonlijke TeamBoost-ervaringen. En over hoe EY het teamcoachingstraject binnen de organisatie heeft aangepakt.

Eerst aan het woord: Hannah Van Mael, manager Talent & Development van het HR-team binnen EY België. Zij licht vanuit HR-perspectief toe waarom het bedrijf voor een bepaalde aanpak gekozen heeft en hoe ze er samen praktisch mee aan de slag gegaan zijn.

In het tweede deel deelt Bart Desmet van EY’s Antwerpse Private Tax-team zijn ervaring. Na twee jaar hybride werken was het hoog tijd om het gebrek aan fysieke verbinding te herstellen – en de ruis op de communicatie weg te werken. Dus nam hij na een woelige covidperiode met zijn team deel aan het TeamBoost-programma voor Highest Performing Teams (HPT’s). Hij heeft het met ons over z’n parcours en de concrete oefening die het meest (en meteen) impact gehad heeft op het intern functioneren van z’n team.

De resultaten: 200 EY-medewerkers meer bewust van teamfunctioneren

Hannah Van Mael deelt met trots enkele eerste resultaten van EY. Zo hebben maar liefst 20 teams in België het Highest Performing Teams-traject doorlopen. En staan er nog een vijftal klaar om van start te gaan. Gevolg: op vier maand tijd zijn zo’n 200 EY-medewerkers (ongeveer 10% van de volledige crew) zich meer bewust van hun teamdynamica en -functioneren. En dat allemaal dankzij de aanstelling van een zeskoppig intern HPT-team, opgeleid tot teamcoaches en begeleiders van het TeamBoost-programma. Een functie die ze met glans op zich namen, naast hun job binnen HR en Talent & Development. Dankzij dit ‘Train the Trainer’-traject met externe Springbokcoach en mentor Leïla, kreeg EY op heel korte tijd z’n team up and running om zelf HPT-trajecten te begeleiden

In 8 stappen naar meer teamdynamica

De aanpak die EY heeft toegepast en nauw opgevolgd, is een schoolvoorbeeld voor andere grote organisaties die met Teamcoaching aan de slag willen. Daarom delen we de 8 stappen van lancering over toepassing tot evaluatie.

STAP 1: interne visie en aanpak

In november 2021 ging het interne HR-team van EY op zoek naar een traject om teams binnen EY België beter te ondersteunen en efficiënt(er) te laten werken in verbinding. Op dat moment volgden de leden al een trainingsprogramma om binnen de organisatie te kunnen optreden als één op één coach. Volgende stap: competenties verwerven rond teamcoaching. Samen met Leïla werkte het HR-team dan ook een strategie en een visie uit om dit nieuwe traject aan te bieden aan alle Belgische teams.

STAP 2: promotie

Toen de visie en strategie op punt stonden, ging het HPT-team van EY aan de slag om het nieuwe HPT-traject op de kaart te zetten. Via interne nieuwskanalen en infosessies over de doelstellingen en aanpak werden alle EY-medewerkers op de hoogte gebracht – en kreeg iedereen de kans om zijn/haar team in te schrijven. Dé grote succesfactor: de live getuigenis van een teamleider over zijn ervaring als piloot voor het HPT-TeamBoost-programma.

STAP 3: application form

Het HPT-team stelde een online application form ter beschikking van alle EY-medewerkers. Met een 10-tal vragen peilden ze naar de motivatie, het waarom, de grootte van het team, de gewenste periode voor workshops, enz.  

STAP 4: intakegesprek

Het HPT-team bekijkt wekelijks de nieuwe aanvragen en nodigt op basis daarvan de nieuwe teams uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek van ongeveer een uur polsen de coaches met een vaste template naar de noden van het team in kwestie. En kijken ze hoe ze het TeamBoost-programma best en efficiëntst kunnen inzetten.

Elk team dat start met het TeamBoost-programma wordt uitgenodigd om een Highest Performing Teams assessment af te nemen. Deze assessment toetst met een individuele online vragenlijst in 28 vragen de 5 niveaus van disfuncties binnen een team af (naar een model van Patrick Lencioni). Het resultaat van de test wordt in een finaal rapport gegoten en geeft per team en per niveau de lage, middelmatige of hoge scores weer.

STAP 6: teamjourney (agenda op maat)

Op basis van de output van de HPT-assessment en de input van het intakegesprek doet het HPT-team een agendavoorstel. Die bestaat meestal uit een workshop van een halve dag, met aandacht voor één of twee niveaus uit het model van Lencioni. Tijdens een briefingsvergadering met de teamleider licht het team de agenda en bijhorende oefeningen toe, en gaat na of het voorstel volgens de verwachtingen is.

STAP 7: eerste HPT-sessie

Keurt de teamleider alles goed? Dan organiseert het HPT-team de eerste sessie – meestal in Teamcoaching-duo’s. Dit om snel van elkaar te leren en de algemene dynamica tijdens de sessie te bevorderen.

STAP 8: evaluatie en feedback

Na iedere HPT-sessie sturen de teamcoaches een evaluatieformulier naar alle deelnemers. Ze vatten de feedback samen in een debrief voor de teamleiders en bespreken samen de volgende stappen.

Meer over Teamdynamica?
Ook (terug) in verbinding werken met je (top)eam?

Zonder deze oefening liepen we een groter risico om mensen te verliezen. We hebben die kans nu verkleind omdat we iedereen de mogelijkheid hebben gegeven om mee te werken aan wat de toekomst van ons team is. Het is een start, we hebben nog een hele lange weg te gaan.

Bart Desmet, Partner International Tax Services, EY

Gerelateerde artikels

08 november 2022

De verbindende kracht van de pure natuur

Aan de hand van meerdaagse natuurexpedities in de pure natuur van de Ardennen, Ardèche en Zweeds Lapland begeleiden we de zoektocht naar de échte connectie met jezelf en een sterkere teamdynamica. Een zeer mooie verrijking van ons bestaande zelfzorg en team coaching aanbod.
20 oktober 2022

In 5 stappen naar meer welzijn op het werk

Om een whealthy workplace te creëren, is een goed gestructureerde welzijnsaanpak van groot belang. Eenvoudig, efficiënt, maar wel gebaseerd op de juiste data. Van wat er leeft in je organisatie, bijvoorbeeld. Wat je sterke punten zijn, en waar je kan verbeteren. Hoe je dat te weten komt? Door de behoeftes van je team in kaart te brengen. Alleen zo kunnen je losse acties evolueren naar een onderbouwd welzijnsbeleid – en meer welzijn op het werk.

Gerelateerde workshops

Whealthy Workplaces Kopenhagen

Tijdens deze driedaagse studiereis naar Kopenhagen worden alle traditionele inzichten over gezondheid op de werkvloer stevig door elkaar geschud.