• Over Springbok > Werkbaarheidscheques

Werkbaarheidscheques

Werkbaarheidscheques in 't kort

Met de werkbaarheidscheque kunnen ondernemingen – onder bepaalde voorwaarden – steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen en aan te pakken.

Springbok Coaching is een geregistreerde dienstverlener met een kwaliteitsregistratie binnen Werk en Sociale Economie. Dit wil zeggen dat onze “Company Scan”, onze “Howfit Analyse” en de activiteiten gepland ter implementatie van het actieplan, in aanmerking komen voor de werkbaarheidscheques.

Het steunpercentage bedraagt 60 % en er is een maximale subsidie voorzien van € 10 000 per onderneming. Dit wil zeggen dat voor een bedrag van € 16 666, de subsidie € 10 000 bedraagt, en de eigen inbreng bijgevolg slechts € 6 666 bedraagt.

Springbok Coaching begeleidt haar klanten in dit proces. De procedure gaat als volgt:

  • Aanvraag werkbaarheidscheques via het online platform
  • Goedkeuring van de aanvraag door ESF, meestal na 4 weken
  • Uitvoering project
  • Rapportering van het project via het online platform
  • Terugbetaling door ESF binnen de 4 weken

Meer info over de werkbaarheidscheques vind je hier.

Zin om te springen?

Iederéén zich goed laten voelen op het werk?

Zet in op fysiek én mentaal gezonde werknemers. Download de whitepaper ‘In 5 stappen naar een Whealthy Workplace’.

Iederéén zich goed laten voelen op het werk?

Zet in op fysiek én mentaal gezonde werknemers. Download de whitepaper ‘In 5 stappen naar een Whealthy Workplace’.

Bedankt voor je gegevens! Veel werkplezier in je Whealthy Workplace.