• Team Dynamica

Team Dynamica

Teamcoachingdag

Op deze Teamcoaching-dag, is het doel het functioneren van het team en de groepsdynamiek te verbeteren. Het functioneren van een team is cruciaal voor het welbevinden en succes. Toch gaat er vaak weinig aandacht naar, terwijl hier meestal de sleutel ligt om een hoger niveau te bereiken.

Dankzij deze trainingsdag kan je als team echt een reuzestap zetten. Het teamwerk, de coördinatie en het functioneren nemen we via teamdynamische oefeningen onder de loep. Patronen die vaak onbewust en ongewild aanwezig zijn, leggen we bloot, bespreken en transformeren we. Wie willen jullie zijn als team? Waarom? Waar sta je nu? Welke obstakels staan in de weg en wat is er voorhanden en nodig om een stap vooruit te zetten? Je stelt een actieplan op voor je team.

Aan deze dag gaat een intakegesprek vooraf.

Teamdynamica
shutterstock_145518796

Teamdynamicadag "Vertrouwen"

In deze leuke teamdynamicadag draait alles rond vertrouwen. We starten met teamdynamische oefeningen om bestaande patronen bloot te leggen, gevolgd door een kookdemo doesessie. Samen koken is fun, interessant en creëert vertrouwen.

In de namiddag bekijken we de bestaande patronen en bekijken de nodige ingrediënten van vertrouwen. We stellen de vraag wat we concreet zullen doen om meer vertrouwen te creëren. Dit doen we aan de hand van praktische en teamdynamische opdrachten.
Deze dag gaat idealiter door in een leuke setting in de natuur.

Aan deze dag gaat een intakegesprek vooraf.

Gedurende het afgelopen jaar werkten we nauw samen met Springbok Coaching als onze preferred partner op vlak van fysieke, mentale en sociale veerkracht. Het brede aanbod aan topics en de professionaliteit van de verschillende coaches geven een unieke meerwaarde aan ons ‘anacare yourself’-programma.

Cindy Bogaert, Head of HR, Anacura

Zin om te springen?