• Team Boost: Verdieping (fase 2)

Team Boost: Verdieping (fase 2)

alex-rosario-gNgPY1axBkU-unsplash

Tijdens het TeamBoost programma coachen we teamleiders tijdens een middellange-termijn traject om hen autonoom, met concrete tools en handvaten, aan de slag te laten gaan met hun eigen teams. We bouwen een teamleader community op en wisselen waardevolle ervaringen onderling uit.

Tijdens deel twee van het traject, zoomen we in op de concrete noden van elke teamleider en gaan we aan de hand van een TeamScan onderzoeken waar jouw team het meeste nood aan heeft.

We werken een coaching traject op maat uit en gaan aan de slag met jouw team om hen te leren inzicht krijgen in hun eigen team functioneren. We maken van jouw team een lerend team welk in staat is tot zelf evaluatie en zelf-optimalisatie aan de hand van team inzichten en zelf-reflecties.

Verdieping: een op-maat traject, verdiepend op het niveau van individuele teams

Het programma is als volgt opgebouwd:

  • Team Scan
  • Team Intake
  • Teamcoaching Sessie 1
  • Intervisiemoment 1
  • Teamcoaching Sessie 2
  • Intervisiemoment 2
  • Teamcoaching Sessie 3
  • Intervisiemoment 3

“De teamcoach pakte het aanstekelijk enthousiast aan. Het verbaasde me dat iedereen er tot een bepaald niveau in meeging. Dat vraagt om vertrouwen in elkaar en openheid. Dat werkt beter met iemand die buiten de groep staat.”

Zin om te springen?