• Team Boost: Train The Trainer (jaar 1)

Team Boost: Train The Trainer (jaar 1)

hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

Tijdens het TeamBoost programma coachen we teamleiders tijdens een middellange-termijn traject om hen autonoom, met concrete tools en handvaten, aan de slag te laten gaan met hun eigen teams. We bouwen een teamleader community op en wisselen waardevolle ervaringen onderling uit.

In een eerste fase concentreren we ons op de belangrijke basis van het team-welzijn. We werken een coaching traject op maat uit en gaan aan de slag met jouw team om hen te leren inzicht krijgen in hun eigen team functioneren. We maken van jouw team een lerend team welk in staat is tot zelf evaluatie en zelf-optimalisatie aan de hand van team inzichten en zelf-reflecties.

Train The Trainer: een combinatie aanbod van kennisontwikkeling en community building

Het programma is als volgt opgebouwd:

  • Kick-off Whealthy Leadership
  • Individuele intake
  • Workshop 1
  • Intervisiemoment 1
  • Workshop 2
  • Intervisiemoment 2
  • Workshop 3
  • Intervisiemoment 3

Gedurende het afgelopen jaar werkten we nauw samen met Springbok Coaching als onze preferred partner op vlak van fysieke, mentale en sociale veerkracht. Het brede aanbod aan topics en de professionaliteit van de verschillende coaches geven een unieke meerwaarde aan ons ‘anacare yourself’-programma.

Cindy Bogaert, Head of HR, Anacura

Zin om te springen?