• HowFit Analyse

HowFit Analyse

De HowFit Analyse is een eenvoudige on/offline bevraging waarbij medewerkers worden bevraagd omtrent hun gedrag, gewoontes en behoeften op het vlak van fysieke en mentale gezondheid. Gewoontes met betrekking tot onze 7 pijlers worden bevraagd.

De resultaten van deze bevraging bevatten cruciale input om een programma op maat uit te werken dat nog juist(er) is afgestemd op de behoeften van alle medewerkers. Alle afdelingen worden hierbij betrokken.

De output van deze HowFit Analyse is een nulmeting. De bevraging (vnl. HowFit) kan jaarlijks worden hernomen via een StayFit en geeft op deze manier ook de ROI van inspanningen op dit vlak weer via een aantal KPI’s. Meten is weten!

Springbok Coaching stelt zich garant voor het opstellen van de bevraging, de verwerking en analyse. Een eindrapport met globale conclusies en aanbevelingen wordt gepresenteerd aan de werkgroep en/of het management.

Deze analyse kan online of offline worden afgenomen of tijdens een informatiemeeting of participatief tijdens teamoverlegmomenten.

De Springbok Coaches slagen erin mensen uit de klassieke werkcontext te halen en tillen hen met brio op naar een ander niveau. De fysieke screening van de deelnemers gebeurt professioneel en met respect voor het individu. We slaagden erin om een aanzienlijk aantal medewerkers te enthousiasmeren en engageren om te werken aan een meer actieve en gezonde levensstijl. We ontvingen zeer veel positieve reacties.

Zin om te springen?