• Fysieke analyses

Fysieke analyses

Vitacheck Body

De Vitacheck Body is een onmisbaar element in het programma om bewustwording en betrokkenheid te creëren en de medewerkers echt te motiveren om deel te nemen.

Elke deelnemer krijgt een fysieke screening op lichaamssamenstelling, uithouding, kracht, lenigheid en functionele bewegingsscreening (samen 10 testen). Vervolgens krijgt de deelnemer een individueel rapport met vergelijking tussen leeftijds- en geslachtsgenoten.

Wanneer alle deelnemers hun Vitacheck hebben gekregen, worden de resultaten globaal teruggekoppeld naar de focusgroep.

Lactaattest

Een lactaattest is een test met een progressieve belasting waarbij de hartslag, snelheid, eventueel wattage en lactaat gemeten worden gedurende de inspanning (lopen of fietsen). 

Deze test is geschikt om het startpunt van het individu te meten, en ideaal als opvolgingstest voor sporters die hun conditionele mogelijkheden willen opvolgen.

De afname van een lactaattest duurt ongeveer 1 uur. Na de test krijgt de deelnemer een rapport, waarbij de resultaten besproken worden.

shutterstock_135748937
Biometricq

Suikeranalyse

Gezondere werknemers zijn productievere werknemers. Het alom bekende namiddagdipje en bijhorend concentratieverlies, door fluctuerende bloedsuikerwaarden, zijn vaak voorkomende situaties op de bedrijfsvloer. Maar ook sportprestaties, stress, slaap en overgewicht worden sterk beïnvloedt door de stabiliteit van iemands bloedsuikerwaarden.

Meten is weten en met een unieke suiker sensor kunnen we de suikerwaarden in real-time in kaart brengen! Aan de hand van die inzichten kan nagegaan worden welke impact jouw voeding, beweging of levensstijlfactoren hebben en kunnen we bijsturen waar nodig. De sensor doet dit gedurende 14 dagen en in die tijd dien je je voeding en drink inname, alsook beweging, heel eenvoudig te noteren in een applicatie. Zo kunnen we samen achterhalen waardoor sterke suikerpieken ontstaan en ze aanpakken.

Dankzij de laagdrempelige en enthousiaste aanpak van het team van Springbok zien we gedragsverandering bij onze medewerkers inzake een gezonde levensstijl. Jaar na jaar inspireert Springbok ons bij het uitwerken van ons Wellbee-ium project. Ook medewerkers die aanvankelijk niet zo overtuigd waren, krijgt Springbok toch over de streep. Dit draagt bij tot het algemeen welzijn van alle Ingenium medewerkers.

Zin om te springen?